Admesos i exclosos, en el procés selectiu per la plaça de director/a gerent

Llistat de persones admeses i excloses, respectivament, en el procés selectiu per proveir la plaça de director/a gerent de la Fundació Teatre Principal de Maó, en règim de personal d’alta direcció.


Mitjançant acord del Patronat de la Fundació Teatre Principal de Maó del dia 28 de desembre de 2022, es van aprovar les bases del procés per proveir la plaça de director/a gerent de la Fundació Teatre Principal de Maó, en règim de personal d’alta direcció.