Coproduccions

MODIFICACIÓ DELS TERMINIS I FASES DE LES BASES PUBLICADES CORRESPONENTS A LA TERCERA CONVOCATÒRIA DE COPRODUCCIÓ DE LA FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL DE MAÓ (2022-23)

El passat 20 de desembre de 2022 es va publicar les bases corresponents a la Tercera Convocatòria de Coproducció de la Fundació Teatre Principal de Maó (2022-23).

Atès el canvi de direcció-gerència de la Fundació Teatre Principal de Maó (d’ara endavant, FTPM), i de la composició dels seus òrgans col·legiats, no es van poder complir els plaços establerts a les bases originalment publicades, concretament el relacionat amb la fase de resolució (establerta per dia 27 de març de 2023) i terminis derivats d’aquesta fase.

Per aquest fet, es veu modificat el punt 10. Terminis i fases de la coproducció de les esmentades bases.

En conseqüència, les noves dates de coproducció aprovades pel Comité Executiu de la FTPM (desembre de 2023) són:

– Resolució: 22 de febrer de 2024

– 1a residència tècnica/artística (Teatre Principal de Maó): del 27 al 30 d’agost

– 2a residència tècnica/artística (Teatre Principal de Maó): del 8 a l’11 d’octubre

– Estrena (Teatre Principal de Maó): 13 d’octubre

– Període de distribució: 2024-2025

– Justificació econòmica: abans de l’1 de desembre de 2024

Aquesta modificació no afecta a la resta d’apartats de les bases inicialment publicades per la FTPM a data 20 de desembre de 2022.

Maria de las Nieves Portas Ortiz

Directora-gerenta. Fundació Teatre Principal de Maó

Maó, 4 de gener de 2024

Publicada la nova convocatòria de coproduccions d'espectacles teatrals del Principal

El Teatre Principal de Maó ha aprovat la tercera edició d’aquesta línia d’ajuts biennal de suport a la creació local en l’àmbit de les arts escèniques
Assigna una dotació econòmica de 20.000 euros i amplia a dues les residències artístiques i tècniques abans de l’estrena de l’obra
Les dues coproduccions que han vist la llum gràcies a les convocatòries anteriors són Diluvi, d’Edgar Alemany, i Arminda, una història d’homes, de La Trup

El Teatre Principal de Maó ha aprovat la tercera edició de la convocatòria de periodicitat biennal de coproduccions d’espectacles teatrals orientades al públic general, corresponent a la temporada 2022-2023. Amb una dotació màxima de 20.000 euros, la convocatòria està oberta a propostes professionals teatrals de creadors o companyies de Menorca.

Amb la nova edició el Principal revalida l’aposta feta quatre anys enrere per aquesta fórmula de gestió corresponsable que cerca afavorir l’optimització de recursos humans, financers i estructurals. Les dues coproduccions realitzades fins a dia d’avui han estat Diluvi, d’Edgar Alemany, (2018-2019) i Arminda, una història d’homes, de La Trup (2020-2021).

La convocatòria de coproduccions d’espectacles teatrals dona compliment a una de les finalitats fundacionals del Teatre Principal de Maó: la d’afavorir la creació, la producció, la programació i l’explotació d’espectacles teatrals per mitjà del suport professional i econòmic a les arts escèniques de Menorca, fent del mateix teatre un espai propici per a la creació i, com a tal, una plataforma d’impuls per a les produccions teatrals locals.

Enguany, el Principal manté la dotació econòmica de 20.000 euros (IVA inclòs) que servirà per sufragar fins al 70% del pressupost global del projecte que resulti escollit. I, a més, ampliará a dues les residències tècniques i artístiques prèvies a l’estrena de l’espectacle al mateix teatre.

Es tracta, doncs, d’una ajuda important, no només per l’aportació econòmica, sinó per la possibilitat de disposar d’un espai escènic únic i comptar amb la implicació i l’assessorament d’un equip tècnic professional en el procés de producció.

Qui pot presentar-s’hi?

S’hi poden presentar les persones físiques (artistes autònoms/es o creadors/es) i les persones jurídiques públiques o privades (empreses o associacions), sempre i quan un dels membres de l’equip resideixi a Menorca o sigui no resident però d’origen menorquí i el projecte presentat no hagi estat estrenat, si bé es consideraran els que estiguin desenvolupats i hagin format part d’alguna mostra, residència artística o altres processos d’assaig oberts.

Els creadors individuals que no figurin d’alta en el règim d’autònoms hauran de presentar el projecte associats amb una empresa o associació que pugui dur-lo a terme.

Terminis i fases de la convocatòria
– Lliurament de projectes: fins a les 15.00 hores de dia 3 de març de 2023
– Publicació de la resolució: 27 de març de 2023 (Dia Mundial del Teatre)
– Primera residència tècnica (Teatre Principal de Maó): del 22 al 25 d’agost de 2023.
– Segona residència tècnica (Teatre Principal de Maó): del 3 al 26 d’octubre de 2023.
– Estrena (Teatre Principal de Maó): dissabte, 7 d’octubre de 2023
– Període de distribució: 2023-2024
– Les sol·licituds de la convocatòria es poden presentar, en el termini indicat,
de manera física o telemàtica, a les oficines d’administració del Teatre Principal de Maó
o a principal@teatremao.com.