Modificació dels terminis i fases de les bases publicades corresponents a la tercera convocatòria de coproducció de la Fundació Teatre Principal de Maó (2022-23)

El passat 20 de desembre de 2022 es va publicar les bases corresponents a la Tercera
Convocatòria de Coproducció de la Fundació Teatre Principal de Maó (2022-23).

Atès el canvi de direcció-gerència de la Fundació Teatre Principal de Maó (d’ara
endavant, FTPM), i de la composició dels seus òrgans col·legiats, no es van poder
complir els plaços establerts a les bases originalment publicades, concretament el
relacionat amb la fase de resolució (establerta per dia 27 de març de 2023) i terminis
derivats d’aquesta fase.

Per aquest fet, es veu modificat el punt 10. Terminis i fases de la coproducció de les
esmentades bases.

En conseqüència, les noves dates de coproducció aprovades pel Comité Executiu de la
FTPM (desembre de 2023) són:

  • Resolució: 22 de febrer de 2024

  • 1a residència tècnica/artística (Teatre Principal de Maó): del 27 al 30 d’agost

  • 2a residència tècnica/artística (Teatre Principal de Maó): del 8 a l’11 d’octubre

  • Estrena (Teatre Principal de Maó): 13 d’octubre

  • Període de distribució: 2024-2025

  • Justificació econòmica: abans de l’1 de desembre de 2024
   Aquesta modificació no afecta a la resta d’apartats de les bases inicialment publicades per la FTPM a data 20 de desembre de 2022.

Maria de las Nieves Portas Ortiz
Directora-gerenta. Fundació Teatre Principal de Maó

Maó, 4 de gener de 2024