Publicada la convocatòria per a cobrir la plaça de director de la Fundació Teatre Principal

És un procés obert i de lliure concurrència a través d’un concurs de mèrits i la presentació d’un Pla director


Maó, 10 de gener de 2023. 
Avui han sortit publicades les bases per a la convocatòria del procés per a proveir la plaça de director/a gerent de la Fundació Teatre Principal de Maó en règim d’alta direcció.

El termini per presentar sol·licituds acaba l’11 de febrer, juntament amb l’autobarem de mèrits.

Es tracta d’un procés obert i de lliure concurrència per un càrrec d’alta direcció. Constarà de dues parts: una primera de selecció segons els mèrits i una segona de presentació i avaluació de propostes de Plans directors.

Pel què fa el jurat, estarà format per membres del patronat de la Fundació Teatre Principal i de gestors/es culturals de reconeguda competència d’arreu de les Illes Balears.

Quant a les funcions principals d’aquest càrrec, són dirigir el funcionament ordinari del Teatre, elaborar la proposta del Pla d’activitats de la Fundació i gestionar i executar-lo, elaborar l’avantprojecte de Pressupost de la Fundació, la gestió del personal i del pressupost així com la secretaria dels diferents òrgans de la Fundació.