Tercera convocatòria de coproducció del Teatre Principal de Maó (2022/23)

El passat 20 de desembre de 2022 es va aprovar i publicar la tercera convocatòria de
coproducció del Teatre Principal de Maó, el termini de presentacions de les
coproduccions finalitza dia 3 de març.

En el punt en el punt 6 de les bases consta la composició del jurat, sent els membres
que el composen:

  • El/la Director artístic/a del Teatre Principal
  • El/la Vicepresident/a de la Fundació
  • Un/a tècnic/a representant d’administracions públiques
  • Un/a professional de contrastada experiència en l’àmbit de les arts
  • escèniques

En aquests moments donat que està en procés la designació de la persona que
exercirà la gerència del teatre, i donat que en el cas del Principal la direcció artística
recau en la figura del director-gerent, és retarda la convocatòria del jurat així com la
presentació de l’obra guanyadora, a l’espera de conèixer qui ostentarà aquesta
responsabilitat.

La data es donarà a conèixer en el moment de la convocatòria del jurat amb la
totalitat dels membres.