TRANSPÀRENCIA

La Fundació del Teatre Principal de Maó, posa a disposició de la ciutadania informació rellevant sobre la seva organització institucional i gestió econòmica.

ESTATUTS FUNDACIONALS

Per tal de promoure la participació privada i pública en les activitats d’interès general de naturalesa cultural -i, de manera molt especial, les relacionades amb les arts escèniques – l’Ajuntament de Maó crea la Fundació del Teatre Principal de Maó, amb plena capacitat d’obrar, i que es regirà per aquests estatuts.

ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL

          ÒRGANS DE GOVERN

  • PATRONAT. Màxim òrgan de govern i direcció de la Fundació del Teatre Principal de Maó. Els seus membres, nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Maó, són representants polítics de la corporació. La seva missió és el compliment dels fins fundacionals i l’administració dels béns i drets que integren el seu patrimoni, i procurarà el seu màxim rendiment i utilitat. (Membres del Patronat). Càrrecs no retribuïts.
  • COMITÈ EXECUTIU. Designat pel Patronat, per a la direcció executiva i la gestió de la Fundació. Entre les seves tasques principals està elevar al Patronat la proposta de pressupost, de memòria anual i el pla general d’activitats, a més d’adoptar les mesures necessàries per a la millor organització i funcionament de la Fundació. Càrrecs no retribuïts.
  • DIRECTORA – GERENT. Nomenada pel Patronat després d’haver concursat oposició pública, el càrrec de Directora-Gerent recau en la Sra. Àngela Vallés Gómez (C.V.). Entre altres atribucions i funcions la Gerent acompleix: la direcció del funcionament ordinari del Teatre, la redacció, gestió i execució del Pla d’Actuació anual, l’elaboració de l’avantprojecte del pressupost de la Fundació, la memòria anual d’activitats i la cura de la projecció pública de les activitats. Càrrec amb retribució anual de 41.016,50€.

        ORGANIGRAMA INTERN

PLANS D’ACTUACIÓ

GESTIÓ ECONÒMICA

          PRESSUPOSTOS

          AUDITORIES 

          APORTACIONS I SUBVENCIONS 2016/17

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

Administrar cookies ACEPTAR
Aviso de cookies